Wizyt:
Dzisiaj: 4Wszystkich: 46557

Historia

Opowiadając historię strzelnicy trzeba cofnąć się do roku 1935.

Wtedy politycznie tereny te należały do Niemiec, administracyjnie stanowiąc Prusy Wshodnie, geograficznie zaś kraina nazywała się Oberland. Było to już dwa lata po dojściu do władzy w Niemczech Hitlera. Za rok miała się odbyć Olimpiada w Berlinie.

Obiekt strzelnicy jak i budynki wraz z infrastrukturą, znajdujące się dwa kilometry w Morągu, stanowiły ośrodek przygotowań olimpijskich. Po Olimpiadzie całość została przekształcona w koszary wojskowe. Na strzelnicy niemieccy żołnierze przygotowywali się do napadu na Polskę. Należy dodać, iż bezpośrednio za strzelnicą, w kierunku zachodnim, znajdował się poligon wojskowy, z całą wojskową infrastrukturą.

Do dzisiaj są jeszcze widoczne linie okopów, drogi, ślady po wąskotorówce, działobitnia itp. Teren jest bardzo zróżnicowany, są zagłębienia terenu wypełnione wodą, bagna, jak i też wzgórza, zakrzaczenia, zalesienia, lasy. Wręcz wymarzony do ćwiczeń wojskowych. Wróćmy do czasów powojennych.

Całość obiektów przejęło Wojsko Polskie, zwane wówczas Ludowe. Strzelnica wykorzystywana była przez LWP do końca lat 70-tych. W latach 80 oddano do użytku strzelnicę wojskową znajdującą się za jednostką wojskową w kierunku Łączna. Strzelnicą w Obuchowie została zostawioną sama sobie i naturze.

Przez ten czas nic tam się nie działo. Dopiero po roku 2011 została oczyszczona z roślinności, z niemałym trudem. Okazało się, iż w dużym stopniu kanały odwadniające zostały bezpowrotnie zniszczone. Podobny los spotkał bunkry, urządzenia strzelnicy, instalacje elektryczne i telefoniczne. Z niemałym zdziwieniem należało odnotować, iż pomimo zniszczeń dość dobrze działa do dzisiaj odwodnienie. Po dokonaniu oczyszczeniu studzienek, które były zagruzowane, woda opadowa gdzieś odpływa.

Nawet po najbardziej ulewnym deszczu, czy też po obfitym śniegu na wiosnę, woda nie tworzy zastoin. Przechodząc wspólczesności. W 2012 roku uruchomiona została strzelnica.

W 2014 roku powstał na jej bazie Klub Strzelecki, funkcjonujący do dzisiaj.